Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Stagiairs Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Vanaf 2 september gaan twee stagiairs aan de slag bij Stichting Bedrijventerreinen Helmond met twee interessante projecten:

Pilot bedrijvenmijn Groot Schooten

Waarom is het voor bedrijven vaak nog de goedkoopste oplossing om alles bij het restafval te gooien en kost het meer om afval gescheiden op te halen? En dat terwijl dit de grondstoffen zijn van de nieuwe economie. Mattijs Bouwmans onderzoekt of dit anders kan. Als er voldoende bulk is van bepaalde types afval en een deel van de logistiek rondom het scheiden en ophalen collectief wordt opgepakt, liggen er wellicht economische kansen. Tijdens zijn onderzoek zal Mattijs de bedrijven op Groot Schooten benaderen om deel te nemen. Doe er uw voordeel mee!


Mattijs Bouwmans

InduSym

Het traject InduSym is al enige tijd bezig en er is veel informatie verzameld over de reststromen van diverse Helmondse bedrijven, maar het plaatje is nog lang niet volledig. Welke reststromen komen er het meeste voor en is hier een collectieve bestemming voor te vinden? Welke waardevolle reststromen hebben nog geen match? Jordy Looijmans onderzoekt welke kansen er in de praktijk gebracht kunnen worden. Als het afval van één bedrijf de grondstof van een ander wordt, leidt verduurzaming ook nog eens tot geldbesparing.

Jordy zal diverse bedrijven benaderen, maar kan onmogelijk bij iedereen langs. Wilt u weten of uw bedrijfsafval waarde heeft of wilt u weten hoe u hier een duurzamere bestemming aan kunt geven, neem dan contact op met parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl.

 
Jordy Looijmans

Werkzaamheden Induma West

Herstructurering Induma West

De openbare ruimte in het gebied Induma West wordt opgeknapt. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 2 september 2019.
Aan de hand van 3 inloopbijeenkomsten met ondernemers en vastgoedeigenaren de afgelopen jaren, is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor de herstructurering van de openbare ruimte. De rioolcapaciteit wordt vergroot en het wegdek wordt in het gehele gebied opnieuw aangelegd. Nieuwe straatverlichting is inmiddels al gerealiseerd en tevens wordt een beveiligingscamera geplaatst op de 2e Indumaweg. Start werkzaamheden is maandag 2 september.

Fasering
Niet alle straten in het gebied worden tegelijk aangepakt om de hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder als gevolg van de werkzaamheden is niet te voorkomen. Daar krijgt u een vernieuwde openbare ruimte voor terug. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Aannemer van de Boomen heeft dit in een bijeenkomst waarvoor alle ondernemers en vastgoedeigenaren waren uitgenodigd toegelicht.

Bijgevoegd vindt u 2 overzichtstekeningen met daarop aangegeven de fases en de datums wanneer aan deze fases gewerkt wordt.

Fase 1 t/m 7 'Induma West'
2 september t/m 13 december

Fase 8 & 9 'Scheepsboulevard'
28 oktober t/m 18 december

 

Aannemer: vd Boomen 

Contactpersoon:

Ad van Rooij
Projectleider
0411-631257

Helmond voor elkaar

Beste ondernemer,

Helmondvoorelkaar is op dit moment een campagne aan het voorbereiden om medewerkers in het bedrijfsleven te werven voor vrijwilligerswerk bij maatschappelijke instellingen en goede doelen.

Voor deze campagne zoeken we activiteiten in september waar vrijwilligers voor nodig zijn. Een collecte, een voorleesactie tijdens de week van de Alfabetisering of een toernooi in de Nationale Sportweek om wat voorbeelden te noemen.

Deze activiteiten zetten we op de 'doinggood kalender' van Helmondvoorelkaar. Bedrijven kiezen een activiteit uit waar ze met een of meer collega's mee aan de slag kunnen.

Doe mee!
Hebben jullie een activiteit of kun je nog iets opzetten voor september? Doe dan mee! Je profiteert van de extra publiciteit van deze campagne én je komt in contact met potentiële vrijwilligers.

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.helmondvoorelkaar.nl
2. Log in of maak een account aan
3. Plaats een eenmalige hulpvraag die plaatsvindt in september
4. Vink 'eenmalig' aan
5. Vink 'Geschikt als teamuitje' aan als dat van toepassing is
6. Vermeld de datum van de vraag in de titel
7. Wij plaatsen jouw hulpvraag in de doinggood kalender
Heb je een eenmalige activiteit of klus maar niet in september? Zet deze dan ook op de website. Ook deze oproepen brengen we extra onder de aandacht.

Alvast bedankt voor jullie hulp. Ik hoop dat we er samen in slagen een heleboel nieuwe vrijwilligers te vinden die jullie organisaties gaan meehelpen!

Hartelijke groet,

Renske Bartels
Team Vrijwilligerswerk Helmond, LEVgroep | Helmondvoorelkaar

06 899 706 53
www.helmondvoorelkaar.nl 
Helpen maakt happy!

 

 

Provincie stimuleert aanschaf elektrische deelauto’s

De provincie Noord-Brabant wil ondernemers en consumenten verleiden om elektrische deelauto’s te gebruiken. Daarom is een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. De subsidie is onder meer bedoeld voor MKB-ondernemingen die een elektrische auto willen delen met hun medewerkers (particulier gebruik). Het gaat maximaal om € 4.500 per elektrische deelauto. Een bedrijf of coöperatie kan voor 2 tot 6 elektrische deelauto’s subsidie krijgen.

Meer weten: kijk hier voor meer uitleg en de subsidievereisten.

Laatste fase werkzaamheden Varenschut

 

Op maandag 9 september start BLM wegenbouw met de 4e fase van de reconstructie van de Varenschut. Als de werkzaamheden conform planning uitgevoerd gaan worden is deze fase gereed op 4 oktober 2019.

Bereikbaarheid
De Varenschut is enkel bereikbaar via de Vossenbeemd.
Tijdens het aanbrengen van de deklaag asfalt en markeringswerkzaamheden is de Varenschut vanaf kruising Hooibeemd 2 dagen afgesloten.

Overlast
Er zal enige overlast ontstaan door de werkzaamheden en de aanwezigheid van machines, vrachtauto’s e.d. Uiteraard zal BLM wegenbouw trachten om deze overlast tot een minimum te beperken.

Tevredenheid
Namens de Helmondse aannemer BLM Wegenbouw vragen wij u een paar korte vragen te beantwoorden ten behoeve van de voortgang van de nog uit te voeren werkzaamheden. Bij voorbaat dank!  https://enquete.prestatiedatabank.nl/gww3n

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder Jan Zeelen welke te bereiken is op 06-82538432.

Meer info hier>

Plattegrond werkzaamheden

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Induma West

Beste ondernemer/vastgoedeigenaar van bedrijventerrein Induma West,


Graag willen wij u mede namens de gemeente Helmond en aannemer Van Den Boomen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in de openbare ruimte van het bedrijventerrein Induma West. Deze werkzaamheden starten op maandag 2 september 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatiebijeenkomst vindt plaats:

Donderdag 22 augustus, 17.00-18.00 uur bij Senzer in de “Helmond Zaal” (Restaurant Inclusief)
Adres : Montgomeryplein 6, Helmond
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkzaamheden
Aan de hand van 3 inloopbijeenkomsten met ondernemers en vastgoedeigenaren de afgelopen jaren, is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor de herstructurering van de openbare ruimte.
De rioolcapaciteit wordt vergroot en het wegdek wordt in het gehele gebied opnieuw aangelegd. Nieuwe straatverlichting is inmiddels al gerealiseerd en tevens wordt een beveiligingscamera geplaatst op de 2e Indumaweg. Start werkzaamheden is maandag 2 september.


Fasering
Niet alle straten in het gebied worden tegelijk aangepakt om de hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder als gevolg van de werkzaamheden is niet te voorkomen. Daar krijgt u een vernieuwde openbare ruimte voor terug. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Aannemer van de Boomen zal dit toelichten tijdens de bijeenkomst donderdag 22 augustus.

Mocht u verhinderd zijn, géén collega kunnen sturen en heeft u op voorhand toch vragen ? 
Neem dan contact op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0492-792350.

Zodra de planning van de fasering definitief is zullen we dit en alle benodigde informatie zoals gegevens van contactpersonen vermelden op de website www.bedrijventerreinenhelmond.nl.

 
We zien u graag op 22 augustus !


Met vriendelijke groet,

Stichting Bedrijventerreinen Helmond, gemeente Helmond en aannemer vd Boomen

Cybersecurity: Zo wordt je bedrijf veilig in 6 stappen


Stap 1: laat je medewerkers even schrikken.
Stap 2: Zet iedereen verplicht op veiligheidstraining.

Plus 4 andere cruciale stappen om je cybersecurity te regelen.  En denk niet: 'dat regelt It wel'.

https://www.mkb.nl/forum/cybersecurity-zo-wordt-je-bedrijf-veilig-6-stappen

Dag van de ondernemer

De ‘Dag van de Ondernemer’ zet ondernemers in de schijnwerpers. En terecht, want als ondernemer bent u van groot belang voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Uw ondernemerschap draagt positief bij aan de arbeidsmarkt en werkgelegenheid in onze regio. Regio Helmond-De Peel nodigt u daarom uit voor de ‘Dag van de Ondernemer’.

Na het grote succes van de vorige jaren met een hoog bezoekersaantal, gaan we ook dit jaar weer de derde vrijdag van de maand november de ‘Dag van de Ondernemer’ organiseren. Dit is een landelijk initiatief dat ondernemers in het zonnetje zet.

Senzer Award
Tijdens de ‘Dag van de Ondernemer’ wordt voor de tweede keer de Senzer Award uitgereikt. Deze Award prijst ondernemers die op vernieuwende wijze omgaan met de werkgelegenheid die zij bieden. De Award is onderverdeeld in twee categorieën:

• Kleine ondernemingen (tot 50 medewerkers)
• Middelgrote tot grote ondernemingen (vanaf 50 medewerkers)

Vorig jaar hebben HEMA Deurne & Mierlo en Albert Heijn Mierlo gewonnen.

Met een inspirerende spreker en de aansluitende netwerkborrel wordt de Dag van de Ondernemer voor ú als ondernemer een mooi moment om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

U bent van harte welkom op deze middag en wilt u hier graag bij aanwezig zijn? Ga naar
www.senzer.nl/dvdo  en meld je aan!

Zet alvast in uw agenda!
Datum: Vrijdag 15 november 2019
Tijd: Vanaf 15.00 uur
Locatie: Nader te bepalen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Verbakel, Directeur Werk & Participatie,
0492 58 25 72, via dagvandeondernemer@senzer.nl  of ga naar www.senzer.nl/dvdo.

Bereikbaarheid tijdens asfaltwerkzaamheden Varenschut

Geachte ondernemer,

Middels deze brief stellen wij u in kennis van het volgende.

Vanaf maandag 15 juli gaan we starten met de asfalteringswerkzaamheden van de Varenschut. Dit zal 3 dagen gaan duren. Dit betekent voor de bereikbaarheid het volgende:

Dag 1 maandag 15 juli 2019 aanbrengen onderlagen:

Varenschut Fase C: Blijft huidige situatie gehandhaafd

Dag 2 dinsdag 17 juli 2019 aanbrengen onder-tussenlagen

Varenschut Fase C: Blijft huidige situatie gehandhaafd

Dag 3 woensdag 18 juli 2019 aanbrengen deklaag (Gehele dag)

Varenschut Fase C

(Bekijk hier overzicht van het werkvak)

Bedrijven liggend aan de Grasbeemd, Kleibeemd en Hooibeemd zijn bereikbaar via Rochadeweg.

Bedrijven liggend tussen de Vossenbeemd en Hooibeemd zijn bereikbaar via de Vossenbeemd.


Tijdens het aanbrengen van de deklaag is de kruising thv de Grasbeemd tijdelijk niet bereikbaar.
We zullen het zsm vrijgeven wanneer dit mogelijk is.

Na bouwvak
Op maandag 12 augustus starten wij met de 3e fase van de reconstructie van de Varenschut.
Als de werkzaamheden conform planning uitgevoerd gaan worden is deze fase gereed op 6 september 2019.

Bereikbaarheid
Uw bedrijf zal conform onderstaande tekening bereikbaar blijven, bij de asfalteringswerkzaamheden zal er wel enige hinder optreden voor uw bedrijf.
https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/media/21747139-1165-4973-b4ea-3ec22549ecea 

Overlast
Er zal enige overlast ontstaan door onze werkzaamheden en de aanwezigheid van machines, vrachtauto’s e.d.
Uiteraard zullen wij trachten om deze overlast tot een minimum te beperken.

  • Alle informatie over de werkzaamheden Varenschut vindt u hier.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder

Jan Zeelen welke bereikbaar is op nummer: 06-82538432


Wij danken u voor uw medewerking en begrip

 
Met vriendelijke groet,

Namens BLM Wegenbouw BV


(Jos) Tinnemans
Medewerker Bedrijfsbureau

Eerste zonnepanelen liggen op bedrijfsdaken

Bijna 3000 zonnepanelen verdeeld over 2 bedrijfsdaken van Verbi en Kemie BV worden de komende dagen gelegd.

Meer ondernemers volgen die kosten besparen, energie produceren en een grote stap zetten in het verduurzamen van hun bedrijven.

Interesse in zonnepanelen op jouw bedrijfsdak? Neem contact op met parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl en Stichting Bedrijventerreinen Helmond helpt je op weg.