Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

PeelPakket.nl steunt lokale ondernemers 

Netwerkclub JCI Peelland helpt lokale ondernemers, die door de coronacrisis hun inkomsten hebben zien teruglopen, met het PeelPakket. Een cadeaupakket bestaande uit allerlei leuke, lekkere en lokale producten, waarbij de volledige opbrengst direct terug gaat naar de ondernemers. Voor de promotie hiervan hebben we jullie hulp keihard nodig.  

De lokale ondernemers zijn niet weg te denken uit onze dorpskernen en het centrum van Helmond. Veel van deze lokale ondernemers zijn echter flink getroffen door deze coronacrisis. Ze zien hun omzet sterk dalen of zelfs wegvallen. Het PeelPakket geeft lokale ondernemers in deze crisistijd een steuntje in de rug. Laten we hen samen helpen door ervoor te zorgen dat ze door deze crisis komen. Het pakket is te koop voor zowel particulieren als bedrijven. In het laatste geval roepen wij de ondernemers waar het nog relatief goed mee gaat op om de ondernemers waar het minder goed mee gaat te helpen.

JCI Peelland brengt voor PeelPakket al het dit leuks, lekkers en lokaals in één pakket voor jou samen. Voor € 31,50 koop je een pakket boordevol producten uit de Peel en waardebonnen van plaatselijke winkels. Al het geld gaat rechtstreeks terug naar de ondernemers die het nu meer dan ooit kunnen gebruiken. Het pakket is te bestellen op: www.peelpakket.nl.

Arte Foundation steunt 100 getroffen families

De Arte Responsible Stone Foundation zorgt ervoor dat kinderen in de omgeving van granietgroeves in India een kans krijgen op een betere toekomst dankzij onderwijs. De gevolgen van het corona virus raken het projectgebied dusdanig dat de Arte Foundation heeft gezocht naar een manier om te helpen. In het gebied wonen 100 families die buiten de voedselregeling van de overheid vallen. Dit zijn voornamelijk arbeidsmigranten en zij hebben, nu het werk is stilgevallen, geen geld om eten te kopen. Ze kunnen niet terug naar de woonplaats waar ze vandaan komen en zitten vast zonder inkomen. De Arte Foundation gaat rijst, groenten, peulvruchten en aardappels financieren om er voor te zorgen dat deze families twee maanden lang in hun primaire levensbehoeften worden voorzien. De directie van Arte gaat zorg dragen dat er €6000,00 voor de Arte Foundation wordt opgehaald. Benieuwd naar de inspanningen van de Arte Foundation of wil je een donatie doen? Kijk op www.artefoundation.nl.

NLWerktDoor!

Door de coronacrisis is er veel uitval van productie en diensten en daarmee ook van werkgelegenheid. Terwijl werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek enzovoort  juist op zoek zijn naar personeel. Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden. Dit is essentieel om zorg te verlenen, winkels te bevoorraden, energie te leveren en de woningen te bouwen waar mensen op wachten. Kortom: om uitval te voorkomen en productie en diensten waar mogelijk in stand te houden.

NLWerktDoor wil al die bedrijven helpen door vraag en aanbod te verbinden. Op het gebied van personeel, diensten en materieel. En ook om nieuwe business-to-business-kansen te benutten. Samen innovatieve oplossingen bedenken, als bedrijven en in sectoren, om te kunnen blijven ondernemen. Daarom: NLWerktDoor.

 

Nieuw communicatiemiddel voor infra projecten Helmond

De gemeente wil haar inwoners en bedrijven sneller informeren over lopende infra projecten. Hiervoor gaan ze een nieuw communicatiemiddel gebruiken: de BouwApp.

IBOR projecten volgen via de BouwApp

De BouwApp biedt voor de omgeving een moderne manier om geïnformeerd te worden en betrokken te raken met het bouwproject. Naast onmiskenbare informatie als aankondigingen over wegafsluitingen en omleidingen, zorgen de updates voor een overzichtelijke weergave van alle projectontwikkelingen. Met de BouwApp raken omwonenden of geïnteresseerden op laagdrempelige wijze betrokken bij het bouwproject. Bovendien kunnen ze ook updates liken en als ze vragen hebben kunnen ze snel via de app reageren.

Op dit moment staat het project “Vernieuwen sluis 8 en 9 “ in de Bouwapp.

Wat moet je doen om het project te volgen?

 • Download de app via de Appstore.
 • Ga naar zoeken en type Helmond in.
 • Klik op het project en daarna op volgen. Hierna blijf je op hoogte van alle updates van het project. Is er tussentijds nieuws over het project dan krijg je een melding op je telefoon.

Serge van de Brug: 'Ik ben ongelooflijk trots op het Helmondse bedrijfsleven!'

Beste ondernemers,

Voor velen van u zijn het op dit moment onzekere tijden. Ik had me eerlijk gezegd de start van mijn wethouderschap anders voorgesteld. We bevinden ons in een onwerkelijke periode. Een crisis, met een omvang die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Corona treft de hele wereld, en daarmee ook Helmond vol in het hart. Veel inwoners zijn ziek, of kennen een dierbare die in het ziekenhuis ligt. Ouderen mogen geen bezoek ontvangen, terwijl de behoefte daaraan enorm is. Ondernemers maken zich door alle maatregelen zorgen over hun financiële toekomst. En het is stil, on-Helmonds stil op straat.

Hoe dan ook vraagt deze periode veel van onze stad. Of je het nu vanuit de kant van gezondheid, de meer maatschappelijke hoek of vanuit economisch vlak bekijkt: de impact op Helmond is groot. Dit vraagt iets van ons als gemeente. Ook normaalgesproken zijn we er voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en kijken we naar wat er leeft in de stad. Hebben we een luisterend oor voor zorgen en onzekerheid. En oog voor mensen die aandacht en steun nodig hebben. Maar nu, in deze periode van crisis is die behoefte er meer dan ooit. Aan de ene kant zie je prachtige initiatieven in de stad ontstaan, die we van harte ondersteunen. Aan de andere kant doen we er als gemeente alles aan om Helmond zo goed mogelijk door deze coronacrisis heen te loodsen.

Daarin bewandelen we nu twee sporen.

 • Ten eerste is er de acute crisisbeheersing. Met oog voor hoe onze organisatie ervoor staat. Ruim 700 medewerkers werken vanuit huis, creatief en met vallen en opstaan, aan de toekomst van Helmond. Elke dag weer kijken we wat de stad nodig heeft en hoe we daarin kunnen voorzien. Regelen we laptops voor kinderen, organiseren we opvang voor daklozen, richten we een vraagloket voor ondernemers in. En zetten we onze financieel gezonde positie in om in de belangrijkste nood tegemoet te komen.
 • Ten tweede kijken we richting de toekomst. Want Helmond moet door. En we gaan ook door. Daarom gaan we verder met zoveel mogelijk ingezette projecten. Omdat het belangrijk is om de stad draaiende te houden én omdat onze visie op de toekomst niet verandert.

Economische situatie Helmond
Dit virus heeft zijn weerslag op ons allemaal, en ook op u als ondernemer. In Helmond zien we dat de zwaarste economische klappen zichtbaar zijn bij kleine ondernemers en ZZP’ers, specifiek in de horeca, de detailhandel en de dienstverlenende sector. Ook in de bouw en bij toeleveranciers is de pijn voelbaar. In de Automotive branche, kenmerkend voor Helmond, zien we een afname van de productie en daarmee dus ook van de omzet. We zien daarnaast in bijna alle branches dat de inzetbaarheid van het personeel zorgen baart. Sommige bedrijfstakken zoals de detailhandel vallen stil, en sectoren zoals de zorg hebben juist een grote vraag naar personeel. Onze arbeidsmarkt is uit balans en er wacht een onzekere toekomst voor ondernemers uit alle branches.

Ondernemersloket geopend
Ik begrijp dat u zorgen en vragen heeft. De maatregelen van het kabinet voor ondernemers om de economische gevolgen van het virus op te vangen moeten de meeste banen en inkomens kunnen beschermen. Hiermee wil het kabinet de gevolgen voor het kabinet beheersbaar houden. Deze landelijke maatregelen zijn uiterst noodzakelijk en lokaal proberen wij u zoveel als mogelijk hierbij te ondersteunen.
Wij hebben een ondernemersloket ingericht, Hier kunnen ondernemers terecht met vragen,  iedere werkdag van 08.30 – 17.00 uur. Onze accountmanagers helpen u graag bij het vinden van de juiste regeling en instantie waar u uw vraag kunt neerleggen. Het ondernemersloket is te bereiken op 14 0492 of via accountmanagement@helmond.nl.

Ik heb in de afgelopen dagen veel ondernemers kunnen spreken. Mijn ondernemershart doet pijn als ik hoor welke zorgen er momenteel leven, en welke nare toekomstscenario’s soms worden geschetst. Bij veel ondernemers is er behoefte aan een vertrouwensteam met experts, die advies geven en waarmee zij kunnen klankborden over het ondernemerschap in deze moeilijke tijd. Dit team, vooralsnog gericht op de horeca en detailhandel, wordt nu opgericht. Zo ook een team voor het overig MKB. Via onze website www.helmond.nl/coronavirus kunt u een beroep doen op deze commissie zodra deze is ingericht.

Aanvullend op landelijke maatregelen
Aanvullend op de landelijke maatregelen, bieden we op verschillende manieren steun aan de Helmondse ondernemers.

 • Zo kan er uitstel van betaling worden aangevraagd voor lokale heffingen
 • We sturen geen aanmaningen voor OZB, rioolheffing, reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgeld, toeristen- precario en reclamebelasting.
 • Als men door deze crisis niet aan de betalingstermijn kan voldoen heeft dat nu geen consequenties. Daarnaast zijn nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting uitgesteld tot na de zomer.
 • Via Senzer kan aanspraak gemaakt worden op de verruimde bijstandsregeling voor ZZP’ers (BBZ). Al deze regelingen moeten u als ondernemer ‘lucht’ geven en zijn primair gericht op het voorbestaan van ondernemingen.

 

Creatief en innovatief
Een crisis biedt naast ellende, ook ruimte voor nieuwe kansen, nieuwe strategieën, onverwachte versnellingen en de noodzaak om te innoveren. Creatieve initiatieven om de economische impact te verkleinen, ondersteunen we uiteraard enorm. Een mooi voorbeeld daarvan is de online bestelpagina die door het centrummanagement en het wijkmanagement wordt ontwikkeld. Deze pagina wordt gekoppeld aan de websites van verschillende ondernemers, zodat zij hun producten online kunnen presenteren en verkopen. Bij lancering van deze website volgt daarvan uiteraard snel een bericht. Heeft u andere innovatieve, goede ideeën? Laat het onze accountmanagers vooral weten via het ondernemersloket.


Trots
Ik ben ongelooflijk trots op het Helmondse bedrijfsleven. Van ZZP’er tot aan het grootbedrijf: samen zijn zij de makers van de toekomst. Ondernemen zit in de Helmondse genen. We zijn als gemeente meer dan ooit gemotiveerd om in deze crisis ondernemend Helmond te ondersteunen waar mogelijk, zodat we met elkaar deze periode doorstaan.

We zitten nog midden in deze crisis. De consequenties van deze tijd zijn nog onduidelijk. Alleen door samenwerking, door solidariteit naar elkaar komen we nu echt verder. Schouder aan schouder dus. Uit ervaring weet ik dat veel ondernemers niet snel om hulp vragen bij de overheid. Maar doe het toch, voordat het water u aan de lippen staat. Daarnaast doe ik een oproep aan alle Helmonders: doe uw boodschappen lokaal. U weet als geen ander; ondernemers hebben het ontzettend hard nodig.

 

Ik heb veel vertrouwen in de veerkracht van de ondernemers en inwoners van Helmond. Ik wens u alle sterkte toe in deze onzekere tijd. Samen komen we deze periode te boven. Dit gaat ons lukken!

Wethouder Economische Zaken, Innovatie en Arbeidsmarkt
Serge van de Brug
Gemeente Helmond

Deelvervoer Helmond

Nieuw: deelfietsen voor uw werknemers!

Voor alle bedrijven in Helmond zijn nu ook deelfietsen beschikbaar. Vanaf 6 april kunnen medewerkers van bedrijven in Helmond met Mobility Mixx zakelijk gebruik maken van de GoAbout deelfietsen die op 10 plekken in Helmond staan.

Net als bij alle andere diensten van Mobility Mixx, reizen uw medewerkers op rekening. Dus geen bonnetjes en geen declaraties, dat scheelt!

Ervaar de voordelen van de deelfiets nu 1 maand gratis, zonder verplichtingen.

Hoe werkt het?
Middels een app van het bedrijf Mobility Mixx zijn de deeldiensten vanaf nu beschikbaar. De betrokken partijen waaronder ook de gemeente Helmond, verzoeken burgers daarbij wel nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen met betrekking tot de Coronacrisis. De voorbereidingen voor het project liepen al sinds vorig jaar.

De fietsen zijn van het bedrijf Go About. Deze zijn te vinden op circa 10 locaties in Helmond, waaronder de treinstations, de Automotive Campus en de Human Campus van Driessen. De e-scooters van het bedrijf GO Sharing zijn verspreid over de hele stad. Het plaatsen van deze vervoersdiensten stond reeds maanden geleden al gepland. Ze staan nu voornamelijk alvast klaar voor wanneer de Coronacrisis voorbij is en iedereen weer naar het werk of school toe kan gaan. 

Meer weten? Kijk op DeelvervoerHelmond

Werkzaamheden Lage Dijk

In opdracht van de gemeente Helmond gaat het bedrijf Aarsleff Leidingrenovatie in de periode van 28-04-2020 t/m 08-05-2020 een gedeelte van het hoofdriool aan de Lage Dijk renoveren door middel van de zogenoemde kousmethode. 

In het bestaande hoofdriool wordt een kous aangebracht, zodat een compleet nieuwe binnenvoering in het hoofdriool ontstaat.

Beperkte overlast
Door het toepassen van de kousmethode wordt voorkomen dat de straat/fietspad wekenlang open ligt om de rioolleidingen te vervangen. Wel kunt u als gebruiker/bewoner enige overlast ondervinden in het feit dat u gedurende één dag tijdens de werkzaamheden minimaal afvalwater kunt lozen op het hoofdriool.

Verkeersmaatregelen
Gedurende de werkzaamheden zal er enige verkeershinder ontstaan. Om dit zoveel mogelijk te beperken zal waar mogelijk voor lokale wegafsluitingen worden gekozen. De aannemer vraagt hiervoor uw begrip en verzoekt u tevens vriendelijk om uw auto NIET op de PUTDEKSELS (grote ronde deksels in de weg / parkeervakken) te parkeren, gezien zij deze moeten openen voor de werkzaamheden. 

Afsluiting Middendijk
I.v.m. de veiligheid voor het uitvoerend personeel wordt de Middendijk 2 x één dag afgesloten.
Deze dagafsluitingen staan gepland op 28 april en 7 mei en vindt alleen plaats tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Gelieve dit tijdig te communiceren aan personeel, leveranciers en klanten. 

Contactpersoon
Als u vragen heeft over de uitvoering of anderszins m.b.t. de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Aarsleff Leidingrenovatie, de heer J. van Gestel, bereikbaar op telefoonnummer  06-2926 9465. Op www.aarsleff-bv.nl vindt u informatie over de inhoud van de werkzaamheden die zij gaan uitvoeren.

 

Ondernemersklankbord

Helmond opent Ondernemersklankbord

Ondernemers hebben het moeilijk. De toekomst is onvoorspelbaar en de effecten van de coronacrisis zijn direct zichtbaar. De coronacrisis duurt dusdanig lang dat de reserves opraken. In sommige gevallen dreigt zelfs een faillissement.

Ondernemen kan eenzaam zijn en beslissingen die u neemt kunnen zwaar wegen. Het is daarom belangrijk dat u een klankbord hebt, iemand die de juiste vragen kan stellen en begrijpt wat er gebeurt. De gemeente Helmond biedt hierin een helpende hand.

Ondernemers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ondernemersklankbord. Met het Ondernemersklankbord willen ervaren en succesvolle ondernemers kosteloos hun kennis en kunde delen. Het betreffen experts met jarenlange ervaring en verstand van het vak, die andere ondernemers kunnen ondersteunen en adviseren. Via de onderstaande links leest u hier meer over.

Ik begrijp dat er een ondernemersloket is geopend. Hoe kan ik het loket bereiken? 

Heeft u ondernemersvragen n.a.v. de coronacrisis? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente Helmond via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Centrum, wijkwinkelcentra, horeca & detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46 
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, kleine ondernemers, zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail e.van.schijndel@helmond.nl

Trudy van Horne – culturele ondernemers, organisaties en instellingen
Telefoonnummer 06 24 10 79 87
E-mail t.van.horne@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Ondernemers, instellingen en organisaties uit de culturele sector kunnen mailen naar: kc@helmond.nl.

Peelwerk - Verbinden vraag & aanbod

Met deze website en Facebookgroep willen wij bedrijven samenbrengen die, juist in deze periode, tijd over hebben óf handen te kort komen door bijvoorbeeld meer zieke medewerkers, wegvallende vraag naar producten / diensten of juist extra werk wat op je pad komt.

 • Ben je bijvoorbeeld werkzaam in de evenementenbranche en vallen opdrachten weg en kun je tijdelijk andere bedrijven ondersteunen? Of ben je ZZPer die nu zijn werkzaamheden door de genomen maatregelen niet uit kan voeren maar wel graag aan het werk wil blijven. Plaats een bericht in onze Facebookgroep.
 • Zijn er meer collega’s ziek thuis en kom je daardoor mankracht te kort? Plaats een oproep

 

Peelwerk is een initiatief van diverse gemeenten, ondernemersfondsen en ondernemersverenigingen in de peel

InduSym Deelplatform

Creatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden zijn in deze periode heel belangrijk!

Stichting InduSym heeft daarom een DEELPLATFORM ontwikkeld waarop ondernemers elkaar online kunnen vinden en ondersteunen. In samenwerking met de gemeente Helmond en Stichting Bedrijventerreinen Helmond kunnen wij u ondersteunen bij het vinden van vraag en aanbod.

Denk daarbij aan het (uit)lenen van middelen/materialen, digitale ondersteuning, kennisdeling en het uitwisselen van personeel.

Gezien de huidige omstandigheden rondom het coronavirus is het nu ook mogelijk om werk/klussen aan te bieden om lokale collega-ondernemers in deze onzekere tijd te ondersteunen. Ben je bijvoorbeeld werkzaam in een branche waar opdrachten wegvallen en kun je andere bedrijven tijdelijk ondersteunen, plaats je aanbod op het platform. Ook wanneer je juist nu behoefte hebt aan extra inzet van mensen kun je dit plaatsen.

 • Heb je veel materialen op voorraad voor klussen die stil liggen of zijn geannuleerd en wil je die aanbieden aan bedrijven die ze nodig hebben en niet geleverd krijgen?
 • Heb je iemand nodig die bestellingen rondbrengt?
 • Wil je samenwerken met andere bedrijven uit je omgeving om samen bij klanten thuis te leveren?

Plaats het op het platform!

Het gratis platform heeft een duurzaam en blijvend karakter en maakt het mogelijk om digitaal het lokale bedrijfsleven te verbinden met elkaar en samen te werken naar een circulaire en gezonde economie.

Hoe werkt het InduSym deelplatform?

 1. Maak een account op indusym.nlen log in.
 2. Navigeer naar Mijn gegevensen kies Deelplatform.
 3. Vul hier uw vraag en aanbod in.
 4. Kijk bij Mijn matchesof er al iemand naar u op zoek is
  of ga naar Deelplatform om vrij te zoeken.
 5. Klik op een item en klik op Contactverzoek om uit te wisselen.

Wat kan ik plaatsen?

 • Wilt u iets laten doen aan uw pand waar u tot nu toe nog niet aan toegekomen bent? Door de coronacrisis hebben wij tijdelijk minder werk. Wij zijn ervaren, zorgvuldig en op korte termijn beschikbaar. Op aanvraag bieden wij een offerte uit.
 • Wij hebben een busje nodig (evt. met chauffeur) om bestellingen rond te brengen.
 • Wij zijn op zoek naar bedrijven die overschotten hebben aan groente en fruit, of bedrijven die deze kunnen verwerken.
 • Wij willen groenten en fruitboxen samenstellen, wie wil samenwerken?
 • Door de coronacrisis kunnen onze seizoenarbeiders uit Polen niet hierheen komen. 
  Wij hebben de komende drie maanden deze mensen hard nodig. Ligt uw bedrijf stil, dan kan ik uw medewerkers nu goed gebruiken. Momenteel hebben wij mensen nodig om onze aardbeien voor te bereiden voor de pluk.
  Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM. De kas is groot genoeg om 10 meter tussenruimte te houden.

 

De vraag en het aanbod kunnen naar wens volledig anoniem worden geplaatst.

Het platform is niet bedoeld voor advertenties en verkoopacties.

Jij doet toch ook mee!

Wil jij je als ondernemer in deze roerige tijden een steentje extra bijdragen aan het lokale bedrijfsleven, of kun je juist zelf wat extra hulp gebruiken? Meld je dan aan op het gratis online deelplatform InduSym en geef aan wat je kunt bieden of waaraan je behoefte hebt.

Heb je vragen? Neem contact op via info@indusym.nl of Rian@indusym.nl