Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

'Samen delen is vermenigvuldigen'. Om die reden sluit Canpack zich bij Smart Synergy Helmond aan

Wat is toch dat grote vierkante aluminium gebouw op het BZOB? Sinds 2016 is blikjesfabrikant CANPACK neergestreken in Helmond. Maintenance Manager Sander Eier is voor het bedrijf betrokken bij diverse duurzaamheidsinitiatieven. Van zonne-energie delen met de buren tot samen een waterrotonde opzetten. Zijn visie? ‘Samen delen is vermenigvuldigen’. Dat is zijn motivatie om zich aan te sluiten bij Smart Synergy Helmond, het duurzaamheidsproject van Stichting Bedrijventerreinen Helmond in samenwerking met de gemeente.

Als bedrijf kun je het je haast niet veroorloven om niet bewust om te gaan met duurzaamheid. Sander legt uit: ‘Vanuit de overheid hebben we de opdracht om onze CO2-uitstoot te reduceren, maar daarnaast verwachten onze klanten ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen.’ Op bedrijventerrein BZOB rollen elke dag miljoenen blikjes van de band. Die gaan naar grote bierbrouwers en frisdrankfabrikanten. ‘Dit soort grote bedrijven hebben hun eigen duurzaamheidsambities en werken graag met leveranciers die hierop aansluiten. Verduurzamen draagt dus ook bij aan het verbeteren van onze concurrentiepositie.’

Samen delen is vermenigvuldigen
Om te anticiperen op grondstofschaarste en slim om te gaan met energie is het volgens Sander belangrijk om samen te werken. ‘Door onze deelname aan Smart Synergy Helmond leren we onze buren op het bedrijventerrein goed kennen. Je leert wie welke specialistische kennis heeft. Door die te delen worden we samen slimmer en kunnen we elkaar helpen.’

Beter een goede buur
Dankzij Smart Synergy Helmond kwam Sander in contact met buurman Nunner Logistics. ‘Zij gaan zonnepanelen plaatsen op hun dak. De energie die zij zelf niet gebruiken buiten kantoortijd, kunnen zij niet terug leveren door netschaarste. Wij zijn 24/7 in bedrijf en kunnen de elektriciteit goed gebruiken bij ons productieproces. Door die energie van hen af te nemen, helpen wij elkaar als buren!’

Kostprijsreductie door waterrotonde
Zijn droom voor de toekomst? ‘Ik zou heel graag een afvalwaterplant willen starten samen met omliggende bedrijven op ons BZOB. Daarom doe ik mee met het waterrotondeproject van Smart Synergy Helmond. Door het zuiveren en hergebruiken van afval- en proceswater zijn we minder afhankelijk van grond- en drinkwater. Verduurzaming van watergebruik, in combinatie met efficiënter energiegebruik, leidt bovendien tot kostenbesparingen, onder meer door lagere energiebelasting. En dat heeft weer een verlagend effect op onze kostprijs.’

Van halve liters tot vliegtuigblikjes
Duurzaamheid gaat voor CANPACK verder dan alleen slim omgaan met energie. Sander legt uit: ‘Voor ons is het heel belangrijk om in contact te blijven met onze omgeving. Mensen moeten ook bij ons willen werken. Omwonenden zien vaak onze vrachtwagens rijden, maar wat zit daar nu eigenlijk in? Onze portfolio bestaat uit zo’n 350 verschillende producten, van halve liters tot 15cl vliegtuigblikjes en alles daar tussen in. Gemaakt van aluminium, wat ontzettend duurzaam is. Je kunt onze cans dan ook eindeloos recyclen. Dat weten veel mensen nog niet.’

Samen profiteren
‘Het mes snijdt bij duurzaam ondernemen aan twee kanten’, besluit Sander. ‘Het is goed voor onze leefomgeving, je voldoet aan milieuwetgeving en sluit aan op de ambities van je klanten. Tegelijkertijd maakt het onderdeel uit van onze strategie. Slim omgaan met energie, circulair gebruik van grondstoffen en samenwerken draagt ook bij aan onze eigen concurrentiepositie. Voor onze toekomst bundel ik dan ook graag onze krachten met die van andere ondernemers op ons bedrijventerrein. Samen gaan we van alle aanwezige kennis en energie profiteren!

R&L Recycling inspireert Helmondse bedrijven tot circulair ondernemen

Bij R&L Recycling zit het circulair ondernemen in het DNA. Sinds 1999 verwerkt het Helmondse bedrijf diverse soorten elektronica zoals oude computers, printers en schermen. Om andere bedrijven te inspireren om schaarse grondstoffen ook opnieuw te gebruiken, doen zij mee aan de grondstoffenrotonde van Smart Synergy Helmond. Een schone taak voor de vers afgestudeerde QESH-coördinator Julian Messelaar.

Elektrische apparatuur is één van snelst groeiende afvalstromen. Alleen al in Nederland wordt er jaarlijks 240 miljard kilo ICT apparatuur afgedankt. Daar weten ze bij R&L Recycling wel raad mee. Maar hoe werkt dat precies? Julian legt uit: ‘Alle elektronica komt binnen op ons eigen terrein. Alles wordt met zorg gesorteerd door onze collega’s. Vervolgens controleren we, in lijn met alle wet en regelgeving, welke apparaten er hergebruikt kunnen en mogen worden. Ongeveer 1/5 van alle afgedankte elektronica kan gerecycled worden tot producten. En van het restant wordt slechts 2-3% daadwerkelijk gestort of verbrand ZONDER energieterugwinning. Het stukje hergebruik dat wij als eerste stap proberen te realiseren, onderscheidt ons echt van andere afvalverwerkers waar de shredder veel vaker aanstaat en de focus vooral ligt op materiaal hergebruik.’

Pilot: ophaalservice voor oude IT-apparatuur
R&L Recycling ziet het als hun missie om het hergebruiken van grondstoffen tussen de oren te krijgen bij andere ondernemers. Daarom sloten ze zich aan bij het grondstoffenrotondeproject van Smart Synergy Helmond. ‘Als pilot zetten we een ophaalservice op. Samen met de Palletcentrale haalden we oude IT-apparatuur op bij bedrijven. Bij iedereen ligt wel een ongebruikte telefoon in een lade of oude toetsenborden te verstoffen in het magazijn. Door deze in te zamelen en te recyclen hoeven er minder schaarse en dure grondstoffen gebruikt te worden voor het maken van nieuwe producten.’

Samen circulair
En wat zijn de toekomstplannen van Julian zelf? ‘Ik ben pas twee weken geleden geslaagd bij Avans Hogeschool. Mijn afstudeerstage was gericht op duurzaamheid binnen R&L. Ik heb een manier gevonden om het energiegebruik van ons eigen machinepark met 33% te reduceren. Maar de grootste winst is dat ik binnen het bedrijf het duurzaamheidsvuurtje opnieuw heb aangewakkerd. In mijn nieuwe rol als QESH-coördinator (Quality, Environment, Safety en Health) ga ik hier verder mee aan de slag. En dat wil ik ook doen binnen het Smart Synergy project. Samen kunnen we een circulaire economie creëren op ons bedrijventerrein. Daar ben ik van overtuigd!’

Warmte op bedrijventerreinen

Dat warmte een van de sleutelonderwerpen is in de energietransitie zal voor niemand vreemd zijn. We krijgen onze warmte vooral van aardgas en dat geldt voor zowel de warmte die gebruikt wordt in onze kantoren en woningen (laagwaardig: maximaal 70-90 graden) tot de procesindustrie (hoge temperaturen). En juist van dat aardgas moeten we een keer af om tal van redenen zoals het klimaat, de prijsstijging en de geopolitieke situaties.

De levering van warmte is, anders dan de levering van elektriciteit, een relatief vrije markt. Om die reden zien we ook andere partijen met name in de infrastructuurkant van warmte, terwijl Enexis als netbeheerder voor elektriciteit in onze regio de enige partij is. Ook de organisatie van warmteprojecten verloopt anders. We zien meer coöperatieve en semi-publieke netten ontstaan. Woning-eigenaren, bedrijven die met hun buren gezamenlijk eigenaar zijn van (onderdelen) van een netwerk en daarmee zeggenschap en transparantie hebben.  

Wat gaat er wettelijk komen?
Wat hierboven staat over de coöperatieve warmtenetten past al in de huidige wetgeving, maar dit gaat voor het ministerie nog niet ver genoeg. Het ministerie (EZK) heeft een nieuwe warmtewet in voorbereiding. Deze wet (Wet Collectieve Warmtevoorzieningen of ook wel Warmtewet 2.0 genoemd) wordt een belangrijk onderdeel van de energietransitie. De wet gaat de publieke belangen (betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en energierechtvaardigheid) beter beschermen en regelen. Met name de minister stuurt aan op een groter aandeel publiek eigendom, publiek zeggenschap.

Wat wil Helmond?
De gemeenteraad van Helmond heeft bij het vaststellen van het warmtebeleid (2021) al aangegeven dat de gemeente tenminste onderdelen van een warmtenet publiek wil maken. Dit is in lijn met wat het ministerie ook wil: publieke participatie in de energiesystemen.

Voor Helmond betekent dit dat bij de plannen op BZOB, het warmtenet op Groot Schooten maar bijvoorbeeld ook bij het nieuw te maken warmtenet in het centrum van Helmond wordt gekeken naar de lokale invulling van de organisatie. Dit geeft de Helmonder en de ondernemers een kans: voeg in een draai mee. Draai mee en bepaal mee!     

Terug naar de Wet: botsproeven
De huidige wet is nog niet zo ver. Op dit moment worden (in Den Haag en tussen ministerie en experts en gemeenten) consultatierondes uitgevoerd én heeft de vereniging van Nederlandse Gemeenten zogenaamde botsproeven voorgesteld. Deze proeven moeten inzicht geven hoe bestaande netten en nieuwe netten met elkaar verweven kunnen worden en hoe de organisatie er dan uit kan gaan zien. Helmond heeft zich aangemeld voor deze botsproeven wat waarschijnlijk gaat betekenen dat we voor BZOB ook ondersteuning krijgen op organisatorisch/juridisch vlak vanuit het Rijk.

Voortgang in Helmond
In Helmond is nu het onderzoek gestart naar de haalbaarheid (technisch, financieel, ruimtelijk en organisatorisch) van drie verschillende warmtenetten op respectievelijk Groot Schooten, BZOB en in het centrum. Elk van deze projecten heeft haar eigen bronnen, afnemers en organisatiekansen. Stichting Bedrijventerreinen Helmond borgt de synergie op de bedrijventerrein-projecten. Het voordeel voor de ondernemer is belangrijk.

In de toekomst zullen we jullie per project op de hoogte houden. Voor meer vragen kunnen jullie nu al wel terecht bij Serge van den Berg, projectleider warmte: serge.vandenberg@helmond.nl of via 06 46 44 5582

Steeds meer werkenden in financiële problemen โ€“ Wat kun je nu al doen?

‘Halverwege de maand is het geld van sommige mensen al op.’ ‘Mensen vallen vaker uit, het ziekteverzuim stijgt en mijn productiviteit daalt.’ ‘Wat kun je doen en waar moet je zijn als je ziet dat medewerkers in de problemen komen?’ Het zijn zaken die we meer en meer horen van ondernemers. Door de stijgende energieprijzen en de torenhoge inflatie komen er ook steeds meer werkenden die financiële zorgen hebben. Zij zijn niet direct in beeld bij de instanties die kunnen helpen. Redenen genoeg om daar extra aandacht aan te besteden.

Vroeg signaleren helpt

Udo Holtappels en Kim van Uden van ‘Ruimte om te Leven’ hebben tijdens de vier bijeenkomsten van SBH op de bedrijventerreinen een flinke groep ondernemers kennis laten maken met de beweging en het bijbehorende platform www.ruimteomtelevenhelmond.nl. Voor diegenen die niet aanwezig waren: klik op de link en meld je aan, het is geheel vrijblijvend. Op het platform vind je informatie over initiatieven en de gegevens van professionals van instanties die kunnen ondersteunen. Bovendien blijf je op de hoogte van de initiatieven die genomen worden. Uit de bijeenkomsten heeft een aantal mensen zich gemeld om mee te denken over concrete oplossingen waarmee je sneller en beter mensen kunt helpen. Meteen na de zomer komen we met de groep bij elkaar. Een ondernemer meldde dat de inzet van een budgetcoach of schulddienstverlener op de werkvloer meteen effect heeft.

Heb je vragen? Neem contact op met de LEV groep (0492 598989) of bel met de gemeente 14 0492 (optie 2) Daarnaast vind je op het platform de hele sociale kaart van Helmond

Ziekteverzuim neemt toe, productiviteit neemt af

Financiële problemen zorgen voor meer stress, een hoger ziekteverzuim en minder productiviteit. Maar geldproblemen zorgen er ook voor mensen minder aandacht hebben voor gezond eten, minder bewegen en dat ze in isolement terecht komen etc. Er is voor een groeiende groep mensen steeds minder ‘ruimte’ om te leven, meedoen met onze maatschappij wordt steeds lastiger of onmogelijk.

 

Toolbox beschikbaar

Het allerbelangrijkste is mensen snel helpen, op het moment dat de problemen ontstaan. Dat kan veel ellende voorkomen. Op platform staat waardevolle informatie voor alle professionals die op wat voor manier dan ook te maken hebben met medewerkers in financiële nood. Er staan tips voor werkgevers (een toolbox met bijvoorbeeld posters: www.financieelfittewerknemers.nl/Toolkit), verwijzingen naar de juiste loketten van instanties of bedrijven in Helmond die direct kunnen helpen. Ook is er informatie te vinden over hoe je je woning beter kunt isoleren en zo flink kunt besparen op de energiekosten. Kijk op het platform, het loont.

Meld je aan op het platform

Met ‘Ruimte om te leven’ werken we in Helmond samen om de tweedeling te verkleinen zodat iedereen mee kan blijven doen. En daar hebben we allemaal profijt van.

Motiverende en geslaagde terreinbijeenkomsten

De terreinbijeenkomsten op BZOB, Hoogeind-De Weijer, Groot Schooten en Helmond West waren weer lekker druk bezocht door enthousiaste ondernemers. Alhoewel toch ook een hoop “ondernemersgezichten” ontbraken, maar die verwachten we er uiteraard een volgende keer weer bij. Fijn om na een lange periode zonder fysieke bijeenkomsten eindelijk weer eens bij elkaar te komen.

Ontmoeten – Inspireren – Vitaliseren - Verbinden

Zoals ieder jaar werden de aanwezige ondernemers bijgepraat over de status van de projecten die Stichting Bedrijventerreinen Helmond heeft draaien onder de vier kernthema’s: Schoon-Heel-Veilig, Huisvesting, Energiebewust & Duurzaam en Werkgelegenheid.

Maar deze keer startten we de middag met iets nieuws; een vitale wandeling van de recent ontwikkelde “lunchommetjes” op diverse plekken op de bedrijventerreinen. Deze lunchommetjes van +/- 25 minuten per route zijn uitgestippeld door Jibb + Helmond in samenwerking met De Groene M²eter van Eva van Rijsingen en SBH. Aanleiding is de wens van ondernemers om hun werknemers te faciliteren in zo veilig en groen mogelijke wandelingen in de naaste omgeving van hun bedrijf. Een hele uitdaging omdat er niet overal mogelijkheden zijn. Nog niet wel te verstaan, want we gaan uiteindelijk voor toekomstbestendige bedrijventerreinen, waarin wandelen een niet meer weg te denken onderdeel is. Dat is op sommige terreinen nog een lange weg, zoals op BZOB. Daar gaan we starten met de aanleg van een wandelpad aan de Heibloemweg, omringd door biodiversiteit. Deze pilot zal moeten gelden als blauwdruk om uit te rollen op diverse plekken waar de nood en behoefte hoog is. Op de uitgezette wandelroutes vinden werknemers divers planten met eetbare vruchten en/of fruit. Op de bijhorende bordjes “eten uit de natuur” kan men een QR-code scannen om meer te leren of de betreffende plant en het lekkers wat eraan hangt. Een knipoog naar een gezondere en duurzamere levensstijl ๐Ÿ˜‰. 

De plattegronden van de lunchommetjes worden door de terreinconciërge van SBH in de komende weken bij alle bedrijven afgeleverd.

Over duurzaam gesproken. De projecten onder Smart Synergy Helmond kregen extra aandacht en er werd onderling nog uitgebereid over doorgepraat. Duurzaamheid is bij steeds meer ondernemers onderdeel van de bedrijfsvoering, maar we kunnen nog veel winst behalen op de terreinen.

Om bij de actualiteiten stil te staan werden de bijeenkomsten afgesloten met een oproep vanuit “Ruimte om te leven”. Een organisatieplatform dat inwoners van Helmond (ook werknemers dus) die kampen met energiearmoede kan helpen om daar een oplossing voor te vinden.

De gastbedrijven Acushnet, Oostendorp Autogroep, Safened en Munsters Metaal zorgden voor een heerlijke lunch en een gastvrije ontvangst. Waarvoor nogmaals dank!

We kijken terug op geslaagde bijeenkomsten en kunnen niet wachten tot de volgende. Hopelijk ben jij er dan ook weer bij!

     

     

    

Helmondse bedrijventerreinen steeds veiliger

Tijdens de terreinbijeenkomst op 5 juli ontving parkmanager Frits Rutten namens SBH een mooie "veiligheids bonus" van Peter van Melick en Harry Maas van Rabobank/Interpolis.

Een mooi resultaat van de goede samenwerking die SBH heeft gecreëerd tussen ondernemers, politie, brandweer en Gemeente Helmond in kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Sinds 3 jaar heeft SBH een samenwerkingsovereenkomst met Rabobank/Interpolis. Dat wil zeggen dat bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen en verzekerd zijn via deze partijen tot 15% korting ontvangen op de zakelijke risicoverzekering(en).

Het geldende KVO certificaat en dekkend cameratoezicht systeem zijn voldoende borging om deze korting aan ondernemers te verlenen. Voor met name het MKB is dit interessant. 

Jaarlijks keert Interpolis/Rabobank een participatie-uitkering* uit aan Stichting Bedrijventerreinen Helmond ter besteding aan de algemene veiligheid op de terreinen. *De participatie-uitkering is de gunstige verhouding tussen de betaalde verzekeringspremie door bedrijven op bedrijventerrein en het bedrag dat aan schade uitgekeerd is.

Dit jaar was het een mooi bedrag van ruim 11 duizend euro. Een verdubbeling ten op zichte van vorig jaar. Dat wil zeggen dat er dus minder schadelast is geweest bij bedrijven. Een mooi resultaat van een goede samenwerking binnen de KVO-werkgroep.

Het KVO certificaat is op te vragen via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl, mocht je verzekeraar daar om vragen.

 

KVO schouw bedrijventerreinen

๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฒ ๐˜‡๐—ผ๐—ป. ๐—ช๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฒ ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐˜‡๐˜„๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐—ฑ๐˜‚๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—ป, ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐˜„๐—ถ๐—ท ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฟ๐—ถ๐—ท๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ป ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ผ๐˜‚๐˜„๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐—ต๐—ฒ๐˜ ๐—ž๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ธ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ด ๐—ข๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป

Naast diverse vergaderingen per jaar maken we ook twee keer een fysieke schouwronde op de bedrijventerreinen. In groepjes kijken we dan naar (on)veilige situaties en proberen deze waar mogelijke integraal aan te pakken.

Afgelopen dagen zijn alle bedrijventerreinen weer "geschouwd" met dank aan ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ, ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ, ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ voor hun bijdrage. Dankzij de inzet van onze terreinconciërge zien de terreinen er prima uit. Hier en daar een aandachtspunt, maar daar gaan we mee aan de slag.๐Ÿ‘Œ

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is met een structurele samenwerking tussen ondernemers (SBH), gemeente, politie en brandweer de basis voor alle veiligheidsmaatregelen die worden genomen. Door de goede organisatiegraad krijgen de bedrijventerreinen in Helmond veel aandacht vanuit de regio, maar ook vanuit de overheid zoals het Openbaar Ministerie. Steeds vaker wordt de Stichting Bedrijventerreinen Helmond benaderd om pilots op te zetten voor optimalisering van de veiligheid. Iets waar ondernemers/vastgoedeigenaren alleen maar bij gebaat zijn.

Als KVO-werkgroep blijven we continu in ontwikkeling en durven we de ambitie uit te spreken om te groeien naar één van de veiligste bedrijventerreinen van Nederland. Met zoveel collegialiteit, samenwerking en ondernemerschap hebben we de juiste pijlers voor de toekomst in huis.

 

 

 

Ruim 2500 bezoekers vierden samen Techniekspektakel tijdens Hotspot Hightech Helmond - de Peel op 11 juni.

Afgelopen zaterdag markeerde een knallende start van het Dutch Technology Festival (#DutchTechFest) met een publieksevenement  bij Formula Air en Van Thiel United in Beek en Donk. Hier bleek – o.a. uit het aantal bezoekers – dat er geen gebrek is aan nieuwsgierigheid in de wereld van techniek in de regio, ook (en vooral) bij kinderen. Naar schatting was 70% van de bezoekers kind: precies zoals de organisatie het voor ogen had. Deze editie van het (jaarlijks terugkerend) evenement was de eerste sinds 2019, dat maakte afgelopen zaterdag extra bijzonder!

Dat er drie jaar zat tussen deze en de op één na laatste editie van het techniekspektakel was niet te merken. Tussen 10 en 16 uur bezochten meer dan 2500 mensen de Hotspot Hightech Helmond - de Peel. Tijdens dit evenement bundelden ruim 50 technologiebedrijven, studententeams en onderwijsinstellingen uit de regio hun krachten met een zelfde doel: kinderen techniek laten beleven. “Het enthousiasme spatte er vanaf! Zowel bij de kinderen als bij de ouders. Diezelfde kids gingen, na een dag vol plezier, met tassen vol zelfgemaakte techniekwerkstukjes naar huis.” voegt Manon Pijnenburg (voorzitter Stichting Hightech Helmond –de Peel) toe. “Het is ontzettend leuk om kinderen bij sommige van de belevenissen zo verwonderd te zien kijken. Van bijvoorbeeld een VR ritje in een achtbaan tot het maken van je eigen windmolen of zelf mogen lassen. Tijdens de Hotspot opent de techniek uit de regio letterlijk haar deuren om vervolgens naadloos aan te kunnen sluiten op de belevingswereld van kinderen en jeugd.".

De deelnemende bedrijven kijken tevreden terug op een geslaagd evenement en gaan zich binnenkort met hernieuwd enthousiasme voorbereiden op de volgende activiteiten. Volgend jaar vindt de Hotspot weer plaats bij één van de aangesloten bedrijven uit de regio. De bedrijven en onderwijsinstellingen komen samen in Stichting Hightech Helmond - de Peel. Deze is het hele jaar door actief, met als gezamenlijk doel het interesseren van verschillende doelgroepen voor techniek, met name kinderen en jeugd, en daarmee voldoende nieuwe aanwas genereren voor de technische sector in de Peelregio. 

 

               

Foto's door Brian Verheij van Favela Pictures

Ophalen van circulair restafval groot succes

Afgelopen maandag (30 mei) was de laatste dag van de pilot. Dag 3 van de ophaalronde van restafval op bedrijventerrein Hoogeind. Wethouder en stuurgroeplid van Smart Synergy Helmond Andrew Harijgens kijkt terug op een succesvolle slimme uitwisseling van rest- en afvalstromen.

‘Afval bestaat niet, afval is een grondstof!’, aldus de enthousiaste wethouder Andrew. Dat vonden de ondernemers van het bedrijventerrein ook. Bedrijven zoals Schunk Xycarb, AQC bv, Cialona, Altrimex en velen meer hebben hun oude pallets, ICT-apparatuur of accu’s aangemeld voor de ophaalmomenten. Vervolgens maakten Palletcentrale en R&L Recycling van het opgehaalde afval weer nieuwe grondstoffen.

Succesvolle pilot
Andrew kijkt dan ook tevreden terug op deze pilot. ‘Het doel van dit Smart Synergy project is om onze bedrijfscontainer te laten krimpen en reststromen opnieuw te gebruiken. Zo maken we ons afval circulair.’ Als wethouder ziet hij een grote drive in het bedrijfsleven om zo duurzaam mogelijk voor de dag te komen. ‘Met dit project kregen onze bedrijven de kans om hier samen mee aan de slag te gaan.’ En dat betaalt zich niet alleen uit in circulaire grondstoffen. ‘Deze grondstoffenrotonde geeft letterlijk energie: bedrijven willen zich hier graag op aansluiten.’

Volgende stappen
Deze maand komt de projectgroep bij elkaar om de pilot te evalueren. Wil jij met jouw bedrijf in de toekomst aansluiten op de grondstoffenrotonde? En denk jij graag mee in de projectgroep voor de grondstoffenrotonde? Meld je dan aan via: parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl .

Meer weten over Smart Synergy Helmond? Kijk op de website en neem dan contact met ons op. Zo komen we samen in een stroomversnelling!

 

 

 

 

Kom en beleef technologie op Hotspot Hightech Helmond- de Peel zaterdag 11 juni 2022

Het tekort aan (technisch) talent is nog nooit zo groot geweest en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen. Om dit tij te keren en om te laten zien hoe leuk techniek wel niet is, is 11 jaar geleden gestart met de Dutch Technology Week (DTW), dat inmiddels het Dutch Technology Festival heet. De basis van deze week is altijd geweest dat de bezoekers, veelal kinderen en jongeren, op de meest uiteenlopende locaties zien en beleven dat technologie fun is en oplossingen biedt voor vraagstukken in o.a. gezondheidszorg, mobiliteit en duurzame energie waar zij een bijdrage aan kunnen leveren. Als techniekregio bij uitstek heeft de regio Helmond - de Peel tijdens het Dutch Technology Festival ook een reuze interessant programma. Zo vindt op zaterdag 11 juni voor de 7de keer het grootse publieksevent “Hotspot Hightech Helmond – de Peel” plaats.

Hotspot Hightech Helmond – de Peel

Hotspot Hightech Helmond- de Peel, strijkt jaarlijks op een andere locatie neer en zal dit jaar op zaterdag 11 juni van 10:00 – 16:00 uur plaats vinden bij de bedrijven Formula Air en Van Thiel United (beiden gelegen aan de Bosscheweg 36-38 te Beek en Donk). Hier bundelen die dag ruim 50 technologiebedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Helmond - De Peel hun krachten en presenteren samen wat technologie voor de regio betekent. We zorgen voor veel verschillende activiteiten, waarbij het draait om techniek ontdekken en beleven voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Deze hotspot is onderdeel van de High Tech Ontdekkingsroute die bezoekers op 11 juni door heel de Brainport regio leidt. Op 6 verschillende hotspotlocaties binnen de Brainport regio geven technologiebedrijven een kijkje in de keuken. 

Kom beleven en ervaren

De deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen voor interactief programma. Je kunt o.a. je eigen sieraad maken, een luchtraket bouwen of een wedstrijd zenuwspiraal spelen tegen een cobot. Kan jij het snelste een technisch voetbal dribbelparcours afleggen of zo snel mogelijk ontsnappen uit een escaperoom? YouTube, vloggen, social media…daar zit meer techniek achter dan je denkt! Maar ontdek ook welke school past bij een technische opleiding, leerlingen laten hun zelfgemaakte projecten zien. Ook wereldkampioenen Team Rembrandts en Solar Team Eindhoven zijn aanwezig, de 1 met hun winnende robot en de ander demonstreert de succesvolle zonneauto Stella Vie. Echt een dagje uit voor het hele gezin. Je gaat in ieder geval met een tas vol (zelfgemaakte) technische gadgets en mega veel ervaring naar huis.

Dutch Technology Festival

De roep om technisch talent blijft onverminderd groot. Voor jonge denkers en doeners zijn er volop mogelijkheden voor een relevante en interessante studie en/of baan in de techsector. Die boodschap staat centraal tijdens Dutch Technology Festival: hier geven we technologie letterlijk én figuurlijk het hoofdpodium. Hightech is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. De sector draagt bij aan het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en levert echt topprestaties. En daar zijn we ontzettend trots op! Om dit trotse gevoel te delen werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan een festival vol met technologische verrassingen.

Het volledige programma zien of meer weten over de Dutch Technology Festival? Kijk dan op www.dutchtechnologyfestival.nl  voor het volledige programma of volg de activiteiten in de regio Helmond-De Peel via www.hightechhelmonddepeel.nl  en volg @HightechHelmondDePeel op social media.