Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Taalhuis Helmond pakt laaggeletterdheid aan

Veel werkgevers staan er niet bij stil hoe groot het probleem is

In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel hebben zo’n 13% van de mensen moeite met taal. Kijken we alleen naar Helmond dan hebben we het over bijna 17%! Oftewel 1 op de 7 mensen kan wel lezen en schrijven, maar het taalniveau is te laag om goed te begrijpen wat er staat en wat er van hen verwacht wordt.

Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) ziet het kabinet, maar óók de werkgevers de urgentie van het probleem niet voldoende in. Naar schatting hebben 2,5 miljoen mensen in Nederland moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden! Een fors aantal. Landelijk en lokaal zijn er extra maatregelen aangekondigd en ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Wist je dat bedrijven lokaal terecht kunnen bij het Taalhuis Helmond?
Dat is een samenwerking tussen Gemeente Helmond, ROC Ter AA, LEVgroep en Bibliotheek Helmond-Peel. Ook is de landelijke stichting Lezen & Schrijven aangesloten.  Het Taalhuis biedt hulp om taal, rekenen en computervaardigheden beter te leren. In eenvoudige taal én laagdrempelig. Een groot deel van het aanbod is zelfs gratis. Er wordt gekeken naar wat het beste past bij de persoon én het bedrijf. De één heeft baat bij een Taalcafé waarbij het Nederlands spreken geoefend wordt, een ander heeft een specifiek leerdoel zoals foutloos kunnen mailen en volgt lessen bij het ROC. Er zijn ook gratis basiscursussen computer via de Bibliotheken.

'Voor wie denkt dat het vooral niet-werkenden betreft, die heeft het mis. Van de laaggeletterden werkt 57%, merendeel in de bouw, industrie, energie en zorg. Investeren loont. Werknemers die de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, computeren) beter beheersen, zijn ook duurzamer inzetbaar'.

Taalhuis Helmond
Het Taalhuis is eerste aanspreekpunt, zowel voor particulieren als voor ondernemers en organisaties. Bij het Taalhuis is het professionele en vrijwillige aanbod van de samenwerkende partijen bekend en kan advies ingewonnen worden. Zij analyseren de vraag en kijken of regulier aanbod past of dat er maatwerk geleverd kan worden. Ook ondersteunen zij bij het intern bespreekbaar maken van een te laag taalniveau. Misschien heb je al iemand in gedachten die baat kan hebben bij hulp? Wijs hem door.
Het Taalhuis is gevestigd in De Bibliotheek, coördinator is Susan Verheij. Het Taalhuis is te bereiken via 0492 740020 of via mail taalhuis@bibliotheekhelmondpeel.nl
Ze komen graag eens langs om te bespreken waar u of uw werknemers tegenaan lopen.  Het Taalhuis heeft bovendien al een veertigtal convenantpartners waaronder ook Senzer, Werkvloer Taal, Zorgboog, het Elkerliek Ziekenhuis, Rabobank en ook de GGD en Lions Club.
 
Anderstaligen hebben weliswaar moeite met het Nederlands leren, maar van de laaggeletterde mensen is 2/3 autochtoon, dus afkomstig uit Nederland. Zij vinden brieven ingewikkeld, maar ook een artikel in de krant of het personeelsblad. Zij hebben moeite met formulieren of aanvragen van toeslagen, ook met online aanmelden voor bijvoorbeeld een personeelsfeest of met het kopen van een treinkaartje.
“Het zijn zaken die zij uit de weg gaan,” zegt Taalhuiscoördinator in deze regio Susan Verheij. “Elk facet in een bedrijf heeft te maken met taal. Van de veiligheidsinstructies begrijpen tot samenwerken. Veel werkgevers staan er niet bij stil hoe groot het probleem is, ook voor hen. Laaggeletterde werknemers kosten een bedrijf vaak geld. Ook hebben zij relatief vaker schulden, onder andere omdat onbegrepen brieven terzijde worden gelegd, is hun gezondheid slechter en voelen zij zich vaker buitengesloten. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een groepsapp is van medewerkers en dat enkele werknemers daar nooit reageren, dat kan komen omdat zij lezen lastig vinden of omdat zij geen reactie durven schrijven. Bovendien is het vaak een vicieuze cirkel waarin zij belanden. Doordat zij bijvoorbeeld voorlezen lastig vinden, leren hun kinderen ook minder woorden en blijft hun niveau ook achter. Verder is opleidingsniveau nog een belangrijke bepalende factor; het merendeel van de laaggeletterden in Nederland heeft alleen lager onderwijs (42%) of vmbo of mbo-1 (38%)

Hier vindt u de Taalcafé’s https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/taalhuis.html

SER advies Aanpak laaggeletterdheid - samenwerken aan taal.

Werkzaamheden rotonde Rochadeweg-Korendijk

Op 1 oktober 2019 starten asfalteringswerkzaamheden aan de rotonde Rochadeweg-Korendijk.
De werkzaamheden aan Varenschut zijn dan inmiddels afgerond.

De aannemer die dit voor de gemeente gaat uitvoeren is Strukton Civiel.

De werkzaamheden zullen maximaal 5 weken duren en houden in:

  • Het asfalt op de rotonde, incl. de bypass voor recht doorgaand verkeer en de rotondeband wordt opgebroken.
  • Vervolgens wordt er een nieuwe betonnen rotondeband gestort en wordt de fundering onder het asfalt wat aangepast. Hierna wordt er opnieuw geasfalteerd.
  • Tussen de rijbaan van de rotonde en de bypass voor recht doorgaand verkeer wordt een scheidingsband aangebracht zoals die op de rotondes op de N279 ook aanwezig zijn.

Deze werkzaamheden hebben als gevolg dat de Rochadeweg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid middels een omleidingsroute.

Omleidingsroute 

Contactpersoon Strukton Civiel Zuid
Frank Beekmans, Uitvoerder 
06-51595000
frank.beekmans@strukton.com

Voor actuele wegwerkzaamheden kunt u ten alle tijden terecht op Helmond.mijnbedrijfslocatie.nl

 

Heeft u vragen neem dan contact op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Stagiairs Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Vanaf 2 september gaan twee stagiairs aan de slag bij Stichting Bedrijventerreinen Helmond met twee interessante projecten:

Pilot bedrijvenmijn Groot Schooten

Waarom is het voor bedrijven vaak nog de goedkoopste oplossing om alles bij het restafval te gooien en kost het meer om afval gescheiden op te halen? En dat terwijl dit de grondstoffen zijn van de nieuwe economie. Mattijs Bouwmans onderzoekt of dit anders kan. Als er voldoende bulk is van bepaalde types afval en een deel van de logistiek rondom het scheiden en ophalen collectief wordt opgepakt, liggen er wellicht economische kansen. Tijdens zijn onderzoek zal Mattijs de bedrijven op Groot Schooten benaderen om deel te nemen. Doe er uw voordeel mee!


Mattijs Bouwmans

InduSym

Het traject InduSym is al enige tijd bezig en er is veel informatie verzameld over de reststromen van diverse Helmondse bedrijven, maar het plaatje is nog lang niet volledig. Welke reststromen komen er het meeste voor en is hier een collectieve bestemming voor te vinden? Welke waardevolle reststromen hebben nog geen match? Jordy Looijmans onderzoekt welke kansen er in de praktijk gebracht kunnen worden. Als het afval van één bedrijf de grondstof van een ander wordt, leidt verduurzaming ook nog eens tot geldbesparing.

Jordy zal diverse bedrijven benaderen, maar kan onmogelijk bij iedereen langs. Wilt u weten of uw bedrijfsafval waarde heeft of wilt u weten hoe u hier een duurzamere bestemming aan kunt geven, neem dan contact op met parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl.

 
Jordy Looijmans

Werkzaamheden Induma West

Herstructurering Induma West

De openbare ruimte in het gebied Induma West wordt opgeknapt. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 2 september 2019.
Aan de hand van 3 inloopbijeenkomsten met ondernemers en vastgoedeigenaren de afgelopen jaren, is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor de herstructurering van de openbare ruimte. De rioolcapaciteit wordt vergroot en het wegdek wordt in het gehele gebied opnieuw aangelegd. Nieuwe straatverlichting is inmiddels al gerealiseerd en tevens wordt een beveiligingscamera geplaatst op de 2e Indumaweg. Start werkzaamheden is maandag 2 september.

Fasering
Niet alle straten in het gebied worden tegelijk aangepakt om de hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder als gevolg van de werkzaamheden is niet te voorkomen. Daar krijgt u een vernieuwde openbare ruimte voor terug. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Aannemer van de Boomen heeft dit in een bijeenkomst waarvoor alle ondernemers en vastgoedeigenaren waren uitgenodigd toegelicht.

Bijgevoegd vindt u 2 overzichtstekeningen met daarop aangegeven de fases en de datums wanneer aan deze fases gewerkt wordt.

Fase 1 t/m 7 'Induma West'
2 september t/m 13 december

Fase 8 & 9 'Scheepsboulevard'
28 oktober t/m 18 december

 

Aannemer: vd Boomen 

Contactpersoon:

Ad van Rooij
Projectleider
0411-631257

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Welkom op de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is Helmond een echte ondernemersstad. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

SBH zet zich in om het Helmondse bedrijfsleven nog beter te optimaliseren. Dit doen we door het realiseren van collectieve wensen van ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer, Helmond West, Groot Schooten, Automotive Campus en overige terreinen. SBH is een organisatie van, voor en door  plaatselijke ondernemers. Samen streven we naar een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat in Helmond.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.