Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): een nog beter en veiliger ondernemersklimaat

Om een veilige bedrijfsomgeving te kunnen garanderen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen met dit keurmerk hebben samen met de ondernemers, gemeente, politie en brandweer gezamenlijke afspraken gemaakt om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het betreffende bedrijventerrein aan te pakken. Concrete voorbeelden uit het KVO kunnen bijvoorbeeld zijn:

•    camerabeveiliging op het bedrijventerrein met aansluiting op een regionale toezicht ruimte (RTR).
•    beter georganiseerd toezicht.
•    het beter verlichten van panden en openbare wegen.
•    investeringen in de openbare ruimte.

KVO-Koepel Helmondse bedrijventereinen
Het voortdurend werken aan een beter en veiliger ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen van Stichting Bedrijventerreinen Helmond is opnieuw beloond met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Continu Samenwerken voor 2019 - 2021. Stichting Bedrijventerreinen werkt hiervoor samen met de ondernemers, gemeente Helmond, Politie en Brandweer binnen de KVO-Koepel. De koepel komt per kwartaal bij elkaar, en verzorgt daarnaast twee keer per jaar op elk Helmonds bedrijventerrein een schouw. Tijdens de schouw maken de koepelleden een uitgebreide ronde over het bedrijventerrein, waarbij wordt bekeken of er afwijkingen en aandachtspunten zijn op het gebied van 'schoon, heel en veilig'.